Новини

Шановні викладачі та студенти академії! | Уважаемые преподаватели и студенты академии!

Posted on Updated on

[uk_uk]20 листопада 2015р. відбудеться I Міжнародна заочна науково-практична інтернет-конференція «Технічна творчість молоді – шлях до інноваційного розвитку держави».

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська, російська.

Напрямки роботи конференції:

1. Технічна творчість і науково-дослідна робота студентів ВНЗ.

2. Робота гуртків у загальноосвітніх навчальних закладах.

3. Технічна творчість учнів-учасників МАН.

4. Досягнення учнів ПТНЗ та гуртків технічної творчості.

5. Викладання технічних та фізико-математичних дисциплін у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах.

6. Науково-дослідна та експериментальна робота педагогів навчальних закладів різних рівнів акредитації з вивчення проблем технічної творчості учнівської та студентської молоді.

Термін подачі тез – до 20 жовтня 2015 р.

Контактна особа: 096 709 11 84 Майдан Павло Сергійович

Також подробиці у відділі Міжнародних освітніх програм, маркетингу та кар’єри (101 кімн./гол.к.).[/uk_uk]

[uk_ru]20 ноября 2015г. состоится I Международная заочная научно-практическая интернет-конференция «Техническое творчество молодежи – путь к инновационному развитию государства».

Рабочие языки конференции: украинский, польский, английский, русский.

Направления работы конференции:

1. Техническое творчество и научно-исследовательская работа студентов ВУЗов.

2. Работа кружков в общеобразовательных учебных заведениях.

3. Техническое творчество учеников-участников МАН.

4. Достижения учеников ПТУЗ и кружков технического творчества.

5. Преподавание технических и физико-математических дисциплин в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях.

6. Научно-исследовательская и экспериментальная работа педагогов учебных заведений разных уровней аккредитации по изучению проблем технического творчества ученической и студенческой молодежи.

Срок подачи тезисов – до 20 октября 2015 г.

Контактное лицо: 096 709 11 84 Майдан Павел Сергеевич

Также подробности в отделе Международных образовательных программ, маркетинга и карьеры (101 комн./гл.к.).[/uk_ru]

Шановні викладачі! | Уважаемые преподаватели!

Posted on Updated on

[uk_uk]Запрошуємо Вас взяти участь у циклі науково-практичних семінарів «Інструменти підтримки мобільності науковців в рамках пріоритетів ЄС на 2014-2020 рр.» від CEASC (Central European Academy Studies and Certification).

Семінари проходитимуть у червні місяці у п’яти містах України:

9 червня – Київ

10 червня – Полтава

11 червня – Черкаси

15 червня – Одеса

16 червня – Миколаїв

Участь у семінарах безкоштовна.

Всі, хто зацікавлені участю, більш детальну інформацію можете знайти за посиланням.

Електронна реєстрація на участь тут.

Контактна особа: Ольга Поліщук +38 093 210 93 42, +38 095 324 29 55.[/uk_uk]

[uk_ru]Приглашаем Вас принять участие в цикле научно-практических семинаров «Инструменты поддержки мобильности ученых в рамках приоритетов ЕС на 2014-2020 гг.» от CEASC (Central European Academy Studies and Certification).

Семинары будут проходить в июня месяце в пяти городах Украины:

9 июня – Киев

10 июня – Полтава

11 июня – Черкассы

15 июня – Одесса

16 июня – Николаев

Участие в семинарах бесплатное.

Все, кто заинтересованы в участии, более детальную информацию можете найти по ссылке

Электронная регистрация на участие здесь.

Контактное лицо: Ольга Полищук +38 093 210 93 42, +38 095 324 29 55.[/uk_ru]