Шановні викладачі, аспіранти, докторанти академії! | Уважаемые преподаватели, аспиранты, докторанты академии!

[uk_uk] Міжнародне агентство з розвитку культури, освіти і науки (IADCES), Австралія, Мельбурн у співпраці з Федеральним університетом Ріо де Жанейро (Бразилія) запрошує до участі у Міжнародному науковому конгресі «Сучасна наука і освіта в Північній та Південній Америці, Африці та Євразії», який відбудеться в Бразилії, Ріо де Жанейро, 18-20 серпня 2015 р.

Матеріали конгресу будуть розміщені в базі даних SCOPUS.

Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 3.675

SCImago Journal Rank (SJR): 3.926

Конгрес пройде в дистанційному форматі без необхідності особистої участі. СТАТТІ до збірника матеріалів конгресу ПРИЙМАЮТЬСЯ до 20 серпня 2015 р. включно.

Робочі мови: англійська, португальська, російська, польська, білоруська, українська, іспанська, французька, німецька, турецька, китайська, японська, арабська.

Секції конгресу: інформатика; історія та археологія; математика; машинобудування; матеріалознавство; механіка; енергетика; інформаційні системи; інформатика і комп’ютерні технології; комп’ютерна інженерія; нанотехнології; журналістика і видавнича справа; післядипломна освіта; політологія; психологія; педагогіка; радіоелектроніка і зв’язок; харчові технології; соціологія; технічні науки в цілому; транспорт; фізика; філософія і релігія; хімія; економіка та управління; бухгалтерський облік і аудит; маркетинг і реклама; фізична культура, здоров’я і спорт.

Контакти:

International Agency for the Development of Culture, Education and Science

Level 7/30 Collins St, Melbourne, VIC 3000, Australia

E-mail: iadces.agency@gmail.com

Подробиці участі, оформлення статей та інша інформація

на сайті www.iadces.com та у відділі Міжнародних освітніх програм, маркетингу та кар’єри (101 ком./гол.к.)[/uk_uk]

[uk_ru]Международное агентство по развитию культуры, образования и науки (IADCES), Австралия, Мельбурн в сотрудничестве с Федеральным университетом Рио де Жанейро (Бразилия) приглашает к участию в IХ Международном научном конгрессе «Современная наука и образование в Северной и Южной Америке, Африке и Евразии», который состоится в Бразилии, Рио де Жанейро, 18-20 августа 2015 г.

Материалы конгресса будут размещены в базе данных SCOPUS.

Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 3.675

SCImago Journal Rank (SJR): 3.926

Конгресс пройдет в дистанционном формате без необходимости личного участия. СТАТЬИ в сборник материалов конгресса ПРИНИМАЮТСЯ до 20 августа 2015 г. включительно.

Рабочие языки: английский, португальский, русский, польский, белорусский, украинский, испанский, французский, немецкий, турецкий, китайский, японский, арабский.

Секции конгресса: информатика; история и археология; математика; машиностроение; материаловедение; механика; энергетика; информационные системы; информатика и компьютерные технологии; компьютерная инженерия; нанотехнологии; журналистика и издательское дело; последипломное образование; политология; психология; педагогика; радиоэлектроника и связь; пищевые технологии; социология; технические науки в целом; транспорт; физика; философия и религия; химия; экономика и управление; бухгалтерский учет и аудит; маркетинг и реклама; физическая культура, здоровье и спорт.

Контакты:

International Agency for the Development of Culture, Education and Science

Level 7/ 30 Collins St, Melbourne, VIC 3000, Australia

E-mail: iadces.agency@gmail.com

Подробности участия, оформления статей и прочая информация

на сайте www.iadces.com и в отделе Международных образовательных программ, маркетинга и карьеры (101 ком./гл.к.)[/uk_ru]