Тренінг «Інструменти підтримки мобільності науковців в рамках пріоритетів ЄС на 2014-2020 роки» | Тренинг «Инструменты поддержки мобильности ученых в рамках приоритетов ЕС на 2014-2020 года»

[uk_uk] Запрошуємо науковців академії прийняти участь у 2-денному треннігу «Інструменти підтримки мобільності науковців в рамках пріоритетів ЄС на 2014-2020 роки», який відбудеться 27-28 серпня у м. Київі.

Тематика тренінгу:

1. Програма Horizon2020 – структура програми, умови участі, конкурсна документація, Participant Portal, інформація про оголошені конкурси.

2. Акція Marie Sklodowskiej-Curie та інші програми підтримки розвитку наукової кар’єри.

3. Erasmus+ – програма співпраці і мобільності в сфері освіти.

4. Роль післядипломної освіти в сучасному європейському освітньому просторі.

Цільова група проекту: викладацький склад ВНЗ України, методичний та адміністративний персонал українських ВНЗ, особи, зацікавлені у реалізації принципу мобільності через використання спеціалізованих фондів ЄС, призначених для фінансування компоненту мобільності. 

Мета тренінгу:

– Ознайомлення учасників з можливостями розвитку наукової кар’єри в рамках пріоритетів ЄС на 2014-2020 роки на прикладі рамкових програм та інструментів їх реалізації.

– Опрацювання понять проектного підходу до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок, е-learning навчання, академічної мобільності.

– Розуміння практичної реалізації в рамках організації навчального процесу принципу мобільності студентів та викладачів через використання спеціалізованих фондів ЄС, призначених для фінансування компоненту мобільності.

– Розуміння учасниками засад та принципів реалізації «м’яких» проектів в рамках Нової Фінансової Перспективи на 2014-2020 роки.

– Надання практичних рекомендацій щодо розвитку академічної мобільності українських науковців.

Під час тренінгу учасники опрацюють процедуру подачі заявки до одного з інструментів – крок за кроком.

Кількість учасників: до 30 осіб.

Вартість участі у тренінгу: 2 000 грн.

Учасники забезпечуються роздатковим навчальним матеріалом, кава-перервами, обідами.

Доїзд до місця проведення тренінгу та проживання покриваються коштом учасників тренінгу.

Для участі у тренінгу необхідно заповнити реєстраційну анкету до 25 серпня включно.

Детальніше за посиланням[/uk_uk]

[uk_ru]Приглашаем ученых академии принять участие в 2-дневном тренинге «Инструменты поддержки мобильности ученых в рамках приоритетов ЕС на 2014-2020 годы», который состоится 27-28 августа в г. Киеве.

Тематика тренинга:

1. Программа Horizon2020 – структура программы, условия участия, конкурсная документация, Participant Portal, информация об объявленных конкурсах.

2. Акция Marie Sklodowskiej-Curie и другие программы поддержки развития научной карьеры.

3. Erasmus+ – программа сотрудничества и мобильности в сфере образования.

4. Роль последипломного образования в современном европейском образовательном пространстве.

Целевая группа проекта: преподавательский состав ВУЗов Украины, методический и административный персонал украинских ВУЗов, лица, заинтересованные в реализации принципа мобильности посредством использования специализированных фондов ЕС, придназначенных для финансирования компонента мобильности. 

Цель тренинга:

– Ознакомление участников с возможностями развития научной карьеры в рамках приоритетов ЕС на 2014-2020 года на примере рамочных программ м инструментов их реализации.

– Отработка понятий проектного подхода к организации работы соответственно положениям европейских квалификационных рамок, е-learning обучения, академической мобильности.

– Понимание практической реализации в рамках организации учебного процесса принципа мобильности студентов и преподавателей посредством использования специализированных фондов ЕС, предназначенных для финансирования компонента мобильности.

– Понимание участниками основ и принципов реализации «мягких» проектов в рамках Новой Финансовой Перспективы на 2014-2020 года.

– Предоставление практических рекомендаций относительно развития академической мобильности украинских ученых.

Во время тренинга участники отработают процедуру подачи заявки к одному из инструментов – шаг за шагом.

Количество участников: до 30 человек.

Стоимость участия в тренинге: 2 000 грн.

Участники обеспечиваются раздаточным учебным материалом, кофе-перерывами, обедами.

Проезд до места проведения тренинга и проживание покрываются за счет участников тренинга.

Для участия в тренинге необходимо заполнить регистрационную анкету до 25 августа включительно.

Детальнее по ссылке[/uk_ru]