Абітурієнту

Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА) – сучасний освітній та науковий центр, який відкриває свою скарбницю знань, світових та національних цінностей науки і культури перед молоддю. Історія Академії розпочалася у 1958 році, з тих часів незмінним завжди залишається високий рівень підготовки фахівців.

УІПА надає можливість студентам отримати фахову підготовку у відповідній галузі промисловості, психолого-педагогічну підготовку та робітничу професію. Це дозволяє їй у подальшому здійснювати важливу соціальну, професійну, виробничо-технологічну діяльність із забезпечення високого рівня навчання в системі професійної освіти: професійно-технічних училищах, технікумах, коледжах, школах, навчальних комбінатах, на виробництві.

Академія здійснює безперервну підготовку за першим та другим освітніми рівнями: «Бакалавр» та «Магістр». Підготовку майбутніх фахівців здійснюють висококваліфіковані викладачі, доктори наук та кандидати наук. З 2019 року Академія проводить вступну компанію з набору на освітній рівень “Молодший бакалавр”.

На факультеті Інноваційних технологій ведеться підготовка студентів за спеціальностями (освітніми програмами):

 • 015 Професійна освіта (015.34 Машинобудування)
 • 015 Професійна освіта (015.36 Технологія виробів легкої промисловості)
 • 015 Професійна освіта (015.37Аграрне виробництво, переробка сільсько-господарської продукції та харчові технології)
 • 015 Професійна освіта (015.38 Транспорт)
 • 015 Професійна освіта (015.39 Цифрові технології)
 • 181 Харчові технології (Ресторанні технології)
 • 182 Технології легкої промисловості
 • 241 Готельно-ресторанна справа
 • 242 Туризм

Студенти навчаються за денною та заочною формами навчання. Ефективно діє система підготовки науково-педагогічних кадрів, яка включає докторантуру та аспірантуру. Діють наукові студентські об’єднання і гуртки, які дають можливість реалізовувати свої захоплення і розширяти коло інтересів, важливою частиною студентського життя є спорт.

Студенти з інших регіонів України забезпечуються гуртожитком. Також УІПА має Навчально-науковий центр , де студенти проходять виробниче (на 6 дільницях) та професійно-технічне навчання, в процесі якого вони отримують робітничі розряди з ліцензованих професій:

 • оператор комп’ютерного набору
 • електрозварник ручного зварювання
 • токар
 • слюсар-ремонтник
 • електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
 • монтажник радіоелектронної апаратури та приладів
 • контролер верстатних та слюсарних робіт (слюсарні і верстатні роботи)