Перелік документів для вступу | Перечень документов для поступления

[uk_uk]

Перелік документів при поданні заяви на 1 курс

Паспорт громадянина України 2 копії
Військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних) 1 копія
Атестат про повну загальну середню освіту оригінал + 2 копії
Додаток до атестату оригінал + 2 копії
Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання оригінал + 1 копія
Кольорові фотокартки розміром 3×4 см 4 штуки
Ідентифікаційний номер фізичної особи 2 копії
Форма № 086-О  (для денної форми навчання) оригінал

Перелік документів при поданні заяви на прискорену форму навчання (старший курс)

Паспорт громадянина України 2 копії
Військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних) 1 копія
Диплом молодшого спеціаліста оригінал + 2 копії
Додаток до диплому оригінал + 2 копії
Атестат про повну загальну середню освіту 1 копія
Кольорові фотокартки розміром 3×4 см 4 штуки
Ідентифікаційний номер фізичної особи 2 копії
Форма № 086-О  (для денної форми навчання) оригінал

 Перелік документів при поданні заяви для отримання ступеня магістра

Паспорт громадянина України 2 копії
Військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних) 1 копія
Диплом про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, наоснові якого здійснюється вступ оригінал + 2 копії
Додаток до диплому оригінал + 2 копії
Кольорові фотокартки розміром 3×4 см 4 штуки
Ідентифікаційний номер фізичної особи 2 копії
Форма № 086-О  (для денної форми навчання) оригінал

[/uk_uk]

[uk_ru]

Перечень документов при подачи заявления на 1 курс

Паспорт гражданина Украины 2 копии
Военный билет или удостоверение о приписке (для военнообязанных) 1 копия
Аттестат о полном общем среднем образовании оригинал + 2 копии
Приложение к аттестату оригинал + 2 копии
Сертификаты внешнего независимого оценивания оригинал + 1 копия
Цветные фотографии размером 3 × 4 см 4 штуки
Идентификационный номер физического лица 2 копии
Форма № 086-О (для дневной формы обучения) оригинал

Перечень документов при подачи заявления на ускоренную форму обучения (старший курс)

Паспорт гражданина Украины 2 копии
Военный билет или удостоверение о приписке (для военнообязанных) 1 копия

Диплом младшего специалиста

оригинал + 2 копии

Приложение к диплому

оригинал + 2 копии

Аттестат о полном общем среднем образовании

1 копия
Цветные фотографии размером 3 × 4 см 4 штуки
Идентификационный номер физического лица 2 копии
Форма № 086-О (для дневной формы обучения) оригинал

 Перечень документов при подачи заявления для получения степени магистра

Паспорт гражданина Украины 2 копии
Военный билет или удостоверение о приписке (для военнообязанных) 1 копия
Диплом о ранее полученном образовательном (образовательно-квалификационном)
уровне, на основе которого осуществляется поступление
оригинал + 2 копии
Приложение к диплому оригинал + 2 копии
Цветные фотографии размером 3 × 4 см 4 штуки
Идентификационный номер физического лица 2 копии
Форма № 086-О (для дневной формы обучения) оригинал

[/uk_ru]