Кафедри та спеціальності | Кафедры та специальности

[uk_uk]-          Кафедра Машинобудування, транспорту і зварювання (тел. 733-78-26)

015 Професійна освіта (Машинобудування)

015 Професійна освіта (Транспорт)

015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання)

131 Прикладна механіка. Зварювання

133 Галузеве машинобудування (Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання)

–          Кафедра Креативної педагогіки та інтелектуальної власності (тел. 733-79-85)

073 Менеджмент (Управління інтелектуальною власність)  (на основі базової та повної вищої освіти)

073 Менеджмент (Управління соціальним закладом)  (на основі базової та повної вищої освіти)

–          Кафедра Інформаційних комп`ютерних технологій і математики (тел. 733-79-17)

015 Професійна освіта (Цифрові технології) (до 2020 року Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

113 Прикладна математика

122 Комп’ютерні науки

[/uk_uk]

[uk_ru]-          Кафедра Машиностроения, транспорта и сварки (тел. 733-78-26)

015 Профессиональное образование (Машиностроение)

015 Профессиональное образование (Транспорт)

015 Профессиональное образование (Сварка)

131 Прикладная механика (Сварка)

133 Отраслевое машиностроение (Подъемно-транспортные, дорожные, строительные, мелиоративные машины и оборудование)

–          Кафедра Креативной педагогики и интеллектуальной собственности (тел. 733-79-85)

073 Менеджмент (Управление интеллектуальной собственности) (на основе базового и полного высшего образования)

073 Менеджмент (Управление социальным учреждением) (на основе базового и полного высшего образования)

–          Кафедра Информационных компьютерных технологий и математики (тел. 733-79-17)

015 Профессиональное образование (Цифровые технологии)

113 Прикладная математика

122 Компьютерные науки

[/uk_ru]