Правила прийому

Детальну (а іноді і більш нову) інформацію можна отримати на офіційному сайті УІПА у розділі “Абітурієнт”.

Освітні рівні: МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР, БАКАЛАВР, МАГІСТР.

Форми навчання: денна, заочна.

Навчання проводиться за кошти державного (регіонального) бюджету або за кошти фізичних та/або юридичних осіб

У 2020 році набір буде проводитись за наступними спеціальностями (освітніми програмами):

Молодший бакалавр на основі повної загальної середньої освіти, на 1 курс

Назва спеціальності (освітньої програми)

Форма навчання

Тип конкурсної пропозиції

015 Професійна освіта (015.31 Будівництво та зварювання) денна відкрита
015 Професійна освіта (015.34 Машинобудування) денна відкрита

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти, на 1 курс

Назва спеціальності (освітньої програми)

Форма навчання

Тип конкурсної пропозиції

015 Професійна освіта (015.31 Будівництво та зварювання) денна відкрита
015 Професійна освіта (015.34 Машинобудування) денна відкрита
015 Професійна освіта (015.10 Цифрові технології) денна відкрита
122 Комп’ютерні науки денна відкрита

Бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (ступеня молодшого бакалавра), на 1 курс

Назва спеціальності (освітньої програми)

Форма навчання

Тип конкурсної пропозиції

015 Професійна освіта (015.34 Машинобудування) денна фіксована
015 Професійна освіта (015.38 Транспорт) денна фіксована
015 Професійна освіта (015.10 Цифрові технології) денна небюджетна
131 Прикладна механіка. Зварювання  денна фіксована

Магістр на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), на 1 курс

Назва спеціальності (освітньої програми)

Форма навчання

Тип конкурсної пропозиції

015 Професійна освіта (015.31 Будівництво та зварювання) денна фіксована
015 Професійна освіта (015.34 Машинобудування) денна та заочна фіксована
015 Професійна освіта (015.38 Транспорт) денна  фіксована
015 Професійна освіта (015.10 Цифрові технології) денна  та заочна фіксована
073 Менеджмент (Управління інтелектуальною власністю) денна  та заочна небюджетна
073 Менеджмент (Управління соціальним закладом) заочна небюджетна

Корисні посилання:

 

Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:

  • для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на основі ПЗСО – у формі ЗНО, вступних іспитів або співбесіди в передбачених  Правилами випадках. У 2020 році приймаються сертифікати ЗНО 2017 – 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 – 2020 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд;
  • для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста – у формі ЗНО з української мови і літератури, фахового випробування. У 2020 році приймаються
    сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017 – 2020 років;
  • для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (ОКР) вищої освіти (крім спеціальностей галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка») – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (крім випадків, передбачених цими Правилами) та фахового вступного випробування (за умови успішного проходження додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (ОКР) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)), складених в рік вступу;

Результати фахових письмових іспитів для вступників оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Мінімальна кількість балів для участі у конкурсному відборі для цих іспитів становить 124 бали. Мінімальна кількість балів із ЗНО з української мови та літератури для участі у конкурсному відборі становить 100 балів.

Примітка: Спеціальності з шифром “015” – галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
“відкрита”, “фіксована” – плануються бюджетні місця