Історія | История

[uk_uk]

В 1958 році був створений Машинобудівний факультет який очолив к.т.н., доцент Ус Микола Михайлович. З 1959 р. по 1968 р. – к.т.н. доц. Леонов Андрій Євстратович. Цей період пов’язаний зі становленням машинобудівного факультету.
З 1968 р. по 1978 р. – к.т.н., доц. Кравцов Марко Костянтинович. Відкриття денної форми навчання на факультеті.
З 1978 р. по 1986 р. – к.т.н., доц. Мельниченко Олександр Анатолійович. Відкриття філій факультету в Полтаві, Слав’янську, Кременчузі, Охтирці.
З 1986 р. по 1998 р. – к.т.н., доц. Акімов Віктор Тимофійович. Створення комплексу «МАШИНОБУДІВНИК» із співпраці академії з технікумами і ПТУ.
З 1998 р. по 2002 р. – к.т.н., доц. Тітов Олександр Михайлович. Відкриття нової спеціальності «Метрологія, стандартизація та сертифікація в машинобудуванні».
З 2002 р. по 2003 р. – к.т.н., пр. проф. Резніченко Микола Кирилович. Зростання прийому студентів на машинобудівний факультет у 2 рази.
З 2003 р. по 2006 р. – к.т.н, доц. Борзенко Володимир Іванович. Відкриття УКЦ в Кривому Розі
З 2006 р. по 2007 р. – к.психол.н., доцент Кучеренко Сергій Михайлович.
З 2007 р. і по 2016 р. – к.т.н., доц. Сичов Юрій Іванович.

З 2012 року Машинобудівний факультет було перейменовано в факультет Інтегрованих технологій в виробництві та освіті.

З 2015 року факультет Інтегрованих технологій в виробництві та освіті було перейменовано в факультет Комп’ютерних і інтегрованих технологій в виробництві та освіті.

З 2016 року по теперішній час факультет очолює к.т.н., доц. Кондратюк Олег Леонідович.

[/uk_uk]

[uk_ru]

В 1958 году был создан Машиностроительный факультет который возглавил к.т.н., доцент Ус Николай Михайлович. С 1959 г. по 1968 г. – к.т.н. доц. Леонов Андрей  Евстратович. Этот период связан со становлением машиностроительного факультета.
С 1968 г. по 1978 г. – к.т.н., доц. Кравцов Марк Константинович. Открытие дневной формы обучения на факультете.
С 1978 г. по 1986 г. – к.т.н., доц. Мельниченко Александр Анатолиевич. Открытие филиалов факультета в Полтаве, Славянске, Кременчуге, Ахтырке.
С 1986 г. по 1998 г. – к.т.н., доц. Акимов Виктор Тимофеевич. Создание комплекса «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» из сотрудничества академии с техникумами и ПТУ.
С 1998 г. по 2002 р – к.т.н., доц. Титов Александр Михайлович. Открытие новой специальности «Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении».
С 2002 г. по 2003 г. – к.т.н.,. проф. Резниченко Николай Кириллович. Рост приема студентов на машиностроительный факультет в 2 раза.
С 2003 г. по 2006 г. – к.т.н, доц. Борзенко Владимир Иванович. Открытие УКЦ в Кривом Роге
С 2006 г. по 2007 г. – к.психол.н., доцент Кучеренко Сергей Михайлович.
С 2007 г. по 2016 г. – к.т.н., доц. Сычов Юрий Иванович.

С 2012 года Машиностроительный факультет был переименован в факультет Интегрированных технологий в производстве.

С 2015 года факультет Интегрированных технологий в производстве и образовании был переименован в факультет Компьютерных и интегрированных технологий в производстве и образовании.

С 2016 года факультет возглавляет к.т.н., доц. Кондратюк Олег Леонидович.

[/uk_ru]