Абітурієнту

Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА) – сучасний освітній та науковий центр, який відкриває свою скарбницю знань, світових та національних цінностей науки і культури перед молоддю. Історія Академії розпочалася у 1958 році, з тих часів незмінним завжди залишається високий рівень підготовки фахівців.

УІПА надає можливість студентам отримати фахову підготовку у відповідній галузі промисловості, психолого-педагогічну підготовку та робітничу професію. Це дозволяє їй у подальшому здійснювати важливу соціальну, професійну, виробничо-технологічну діяльність із забезпечення високого рівня навчання в системі професійної освіти: професійно-технічних училищах, технікумах, коледжах, школах, навчальних комбінатах, на виробництві.

Академія здійснює безперервну підготовку за першим та другим освітніми рівнями: «Бакалавр» та «Магістр». Підготовку майбутніх фахівців здійснюють висококваліфіковані викладачі, доктори наук та кандидати наук. З 2019 року Академія вперше планує проводити вступну компанію з набору на освітній рівень “Молодший бакалавр”.

Студенти навчаються за денною та заочною формами навчання. Ефективно діє система підготовки науково-педагогічних кадрів, яка включає докторантуру та аспірантуру. Діють наукові студентські об’єднання і гуртки, які дають можливість реалізовувати свої захоплення і розширяти коло інтересів, важливою частиною студентського життя є спорт.

Студенти з інших регіонів України забезпечуються гуртожитком. Також УІПА має Навчально-науковий центр , де студенти проходять виробниче (на 6 дільницях) та професійно-технічне навчання, в процесі якого вони отримують робітничі розряди з ліцензованих професій:

  • оператор комп’ютерного набору
  • електрозварник ручного зварювання
  • токар
  • слюсар-ремонтник
  • електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
  • монтажник радіоелектронної апаратури та приладів
  • контролер верстатних та слюсарних робіт (слюсарні і верстатні роботи)

На факультеті Комп’ютерних і інтегрованих технологій в виробництві та освіті ведеться підготовка студентів за спеціальностями (освітніми програмами):

>015 Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа) (набір з 2020 року закрито) 

>015 Професійна освіта (Зварювання) (набір з 2020 року закрито) 

>015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) (набір з 2020 року закрито) 

>015 Професійна освіта (Машинобудування)

>015 Професійна освіта (Транспорт)

>015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання) (набір з 2020 року)

>015 Професійна освіта (Цифрові технології) (набір з 2020 року)

>113 Прикладна математика 

>122 Комп’ютерні науки (набір з 2020 року) 

>131 Прикладна механіка (Зварювання)

>133 Галузеве машинобудування (Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання)

>073 Менеджмент (Управління інтелектуальною власність)  (на основі базової та повної вищої освіти)

>073 Менеджмент (Управління соціальним закладом)  (на основі базової та повної вищої освіти)