Правила прийому

Детальну (а іноді і більш нову) інформацію можна отримати на офіційному сайті УІПА у розділі “Абітурієнт”.

Освітні рівні: МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР, БАКАЛАВР, МАГІСТР.

Форми навчання: денна, заочна.

Навчання проводиться за кошти державного (регіонального) бюджету або за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Спеціальності (освітні програми):

- 015 Професійна освіта (015.02 Видавничо-поліграфічна справа)
- 015 Професійна освіта (015.09 Зварювання)
015 Професійна освіта (015.10 Комп’ютерні технології)

- 015 Професійна освіта (015.11 Машинобудування)
- 015 Професійна освіта (015.20 Транспорт)
- 113 Прикладна математика 
(набор тільки на освітній рівень “магістр”)
- 131 Прикладна механіка (Зварювання)
- 133 Галузеве машинобудування (Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання)
- 073 Менеджмент (Управління інтелектуальною власністю)
(набор тільки на освітній рівень “магістр”)
- 073 Менеджмент (Управління соціальним закладом) 
(набор тільки на освітній рівень “магістр”)

 

Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:

  • для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на основі ПЗСО — у формі ЗНО, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими правилами випадках. У 2019 році приймаються сертифікати ЗНО 2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд;
  • для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра — у формі вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування (за умови успішного проходження додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (ОКР) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)).

Результати фахових письмових іспитів для вступників оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Мінімальна кількість балів для участі у конкурсному відборі для цих іспитів становить 124 бали. Мінімальна кількість балів із ЗНО з української мови та літератури для участі у конкурсному відборі становить 100 балів.

Примітка: “відкрита” – плануються бюджетні місця